Home/Isaura/Services/SSL/Certificate/
Isaura SSL Certificate

SSL Certificate

Hãy đăng ký gói bảo mật https cho website của bạn để bảo vệ thông tin khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Comodo Positive SSL

 • Chính sách bảo hiểm: $10,000
 • Số domain: 1
 • Sub-Domain: 0
 • Độ tin cậy: Cơ bản
 • Bảo mật cùng chủ thể (SANs): Không có
225,000 đ / năm

Comodo Positive SSL WildCard

 • Chính sách bảo hiểm: $10,000
 • Số domain: 1
 • Sub-Domain: unlimited
 • Độ tin cậy: Cơ bản
 • Bảo mật cùng chủ thể (SANs): Không có
3,100,000 đ / năm

Comodo Positive SSL EV

 • Chính sách bảo hiểm: $1,000,000
 • Số domain: 1
 • Sub-Domain: 0
 • Độ tin cậy: Cao
 • Bảo mật cùng chủ thể (SANs): Không có
3,400,000 đ / năm