Home/Isaura/Services/Email Pro/
Isaura Email Pro

Email Pro

Hãy cho khách hàng thấy công việc kinh doanh của bạn đáng tin cậy qua hệ thống email theo tên miền your_name@your_domain.com

Mail Economy #1

 • Dung lượng: 5 GB
 • Địa chỉ email: 5
 • Email Forwarder: 5
 • Mail list: 1
 • Park-Domain: 0
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
50,000 đ / tháng

Mail Economy #2

 • Dung lượng: 10 GB
 • Địa chỉ email: 20
 • Email Forwarder: 20
 • Mail list: 2
 • Park-Domain: 0
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
100,000 đ / tháng

Mail Server #1

 • Dung lượng: 20 GB
 • Địa chỉ email: 50
 • Email Forwarder: 50
 • Mail list: 3
 • Park-Domain: 0
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
180,000 đ / tháng

Mail Server #2

 • Dung lượng: 50 GB
 • Địa chỉ email: 100
 • Email Forwarder: 100
 • Mail list: 10
 • Park-Domain: 2
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
300,000 đ / tháng

Mail Server #3

 • Dung lượng: 100 GB
 • Địa chỉ email: 200
 • Email Forwarder: 200
 • Mail list: 15
 • Park-Domain: 3
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
450,000 đ / tháng

Mail Server #4

 • Dung lượng: 190 GB
 • Địa chỉ email: 300
 • Email Forwarder: 300
 • Mail list: 20
 • Park-Domain: 5
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
600,000 đ / tháng

Mail Server #5

 • Dung lượng: 220 GB
 • Địa chỉ email: 499
 • Email Forwarder: 499
 • Mail list: 40
 • Park-Domain: 7
 • Mã hóa SSL:
 • Chống Spam:
 • Kaspersky:
750,000 đ / tháng