Home/Isaura/Services/Domain/
Kiểm tra và đăng ký tên miền

Kiểm tra và đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn

.com

Có tới hàng triệu tên miền thương mại .com đã được mua. Bạn đã có tên miền riêng cho mình chưa?
  • Gia hạn: 299,000 đ / năm
  • Đăng ký: 299,000 đ / năm

.net

Có hơn 14 triệu website sử dụng tên miền .net. Hãy đăng ký một tên miền cho riêng bạn!
  • Gia hạn: 299,000 đ / năm
  • Đăng ký: 299,000 đ / năm

.vn

Đánh mạnh thị trường nội địa với tên miền quốc gia Việt Nam, tại sao không?
  • Gia hạn: 470,000 đ / năm
  • Đăng ký: 750,000 đ / năm

.com.vn

Khi đối thủ đã chọn tên miền đẹp .com và .vn. Không sao cả, vẫn còn nhiều tên miền đẹp .com.vn
  • Gia hạn: 350,000 đ / năm
  • Đăng ký: 630,000 đ / năm