Home/Isaura/Services/Cloud/VPS/
Isaura Cloud VPS
Chống DDOS
Chống Hack PHP
99% Uptime
Dễ dàng sử dụng
Bắt đầu chỉ với 160k / tháng

Cloud VPS Window and Cloud VPS Linux

Isaura Cloud VPS 1

Isaura Cloud VPS 1

 • CPU: 1 core
 • Dung lượng: 20 GB [SSD]
 • Ram: 1 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
160,000 đ / tháng
Isaura Cloud VPS 2

Isaura Cloud VPS 2

 • CPU: 1 core
 • Dung lượng: 30 GB [SSD]
 • Ram: 2 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
250,000 đ / tháng
Isaura Cloud VPS 3

Isaura Cloud VPS 3

 • CPU: 2 core
 • Dung lượng: 45 GB [SSD]
 • Ram: 3 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
360,000 đ / tháng
Isaura Cloud VPS 4

Isaura Cloud VPS 4

 • CPU: 4 core
 • Dung lượng: 75 GB [SSD]
 • Ram: 4 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
550,000 đ / tháng
Isaura Cloud VPS 5

Isaura Cloud VPS 5

 • CPU: 4 core
 • Dung lượng: 150 GB [SSD]
 • Ram: 8 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
1,200,000 đ / tháng
Isaura Cloud VPS 6

Isaura Cloud VPS 6

 • CPU: 6 core
 • Dung lượng: 220 GB [SSD]
 • Ram: 12 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
2,000,000 đ / tháng
Isaura Cloud VPS 7

Isaura Cloud VPS 7

 • CPU: 8 core
 • Dung lượng: 300 GB [SSD]
 • Ram: 16 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin
2,500,000 đ / tháng